Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Podstawa prawna:

Art. 306e w zw. z art. 306a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 730)

 

Opłaty:

Opłata skarbowa od zaświadczenia - 21,00 zł (za każdy egzemplarz) 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Siechnice
nr 89 9584 1092 2010 10000101 0004


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłuzej niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Podatków i Opłat


Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Organu podatkowego. Zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w terminie 7dni od doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się osobie, której dotyczy zaświadczenie, małżonkowi, współwłaścicielowi oraz osobie upoważnionej przez podatnika do otrzymania zaświadczenia.

 

Dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia
2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.01.2021 13:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
10.01.2019 14:50 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:37 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:32 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:32 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
22.06.2018 10:48 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
09.03.2017 13:38 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
12.01.2016 11:02 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:01 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o
niezaleganiu w podatkach.pdf

(Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:58 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:58 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:55 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:55 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:10 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:41 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)