wersja do wydruku Maciej Skwara 28.05.2020 12:46

Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic za osiągnięcia sportowe za rok 2019

Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic

za osiągnięcia sportowe za rok 2019

 

Burmistrz Siechnic ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy są mieszkańcami Gminy Siechnice i w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku osiągnęli wybitne wyniki sportowe.

Zgłoszenia do nagrody lub wyróżnienia dokonuje się poprzez złożenie wniosku. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić: władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego ze względu na dyscyplinę sportową, jak również osoby fizyczne (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia i wyniki sportowe będące podstawą ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie. Dane osiągnięcie musi zostać potwierdzone:

1) za osiągnięcia rangi krajowej przez krajowy związek sportowy lub wyższy;

2) za osiągnięcia rangi wojewódzkiej przez wojewódzki związek sportowy lub wyższy oraz

3) za osiągnięcia rangi europejskiej lub światowej przez związek krajowy lub międzynarodową federację sportową.

 

Wnioski złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród  i wyróżnień określa Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic za osiągnięcia sportowe za rok 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Skwara
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2020 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż