wersja do wydruku Maciej Skwara 07.02.2020 13:32

Informacja na temat konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego

13 grudnia 2019 roku na polecenie Burmistrza Siechnic, gmina Siechnice zwróciła się do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały ws. warunków finansowania rozwoju sportu w Gminie Siechnice.

 

W budżecie na 2020 rok ujęto dodatkową (względem dotacji przyznawanych na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie) pulę środków, która może zostać uruchomiona na dotacje dla klubu/klubów, które zgłoszą do gminy wnioski zgodne z celem/celami określonymi w uchwale.

 

Jako termin zgłaszania uwag do uchwały ustalono pierwotnie 5 stycznia 2020 roku, a po prośbie GRDPP o przedłużenie tego terminu, przedłużono go do 14 stycznia 2020 roku.

 

We wskazanym wyżej okresie wpłynęły uwagi od dwóch członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

W załącznikach znajdziecie Państwo projekt uchwały (z grudnia 2019 r.) oraz odpowiedzi gminy Siechnice udzielone członkom Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na zapytania i uwagi złożone w trakcie konsultacji (przeprowadzonych w okresie 13.12.2019 – 5.01.2020 r.) w sprawie projektu uchwały w sprawie warunków oraz trybu finasowania rozwoju sportu w Gminie Siechnice.

 

W dniach 11 i 13 lutego 2020 roku wpłynęły kolejne pytania i uwagi. Odpowiedzi na nie zostały udzielone i dodane w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja na temat konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Skwara
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2020 13:32