Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych z terenu Gminy Siechnice (KONSULTACJE SPOŁECZNE)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zaktualizowanego Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych z terenu Gminy Siechnice.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 23.12.2019 r. do 12.01.2020 r., a przeprowadzone będą w celu poznania opinii mieszkańców, jednostek pomocniczych oraz organizacji pozarządowych w sprawie projektu zaktualizowanego „Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych”.

 

Projekt zaktualizowanego „Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych” zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie konsultacji w następujący sposób:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Siechnicach: http://siechnice.gmina.pl/ i http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/

2. Poprzez wyłożenie projektu „Regulaminu” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach (ratusz, pokój 303, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Siechnicach),

3. Poprzez powiadomienia e-mailowe o treści projektu „Regulaminu” jednostek pomocniczych gminy, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych, z którymi gmina współpracowała dotychczas.

 

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania opinii, uwag, wniosków w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem „Formularza zgłaszania opinii/uwag/wniosków”, będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 

Formularz jest udostępniony do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.siechnice.gmina.pl oraz http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/  Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: wss@umsiechnice.pl do dnia 12.01.2020 r.

 

Opinie, wnioski i uwagi do projektu „Regulaminu” złożone po zakończeniu terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych z terenu Gminy Siechnice (KONSULTACJE SPOŁECZNE)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2019 13:26