Burmistrz Siechnic zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Burmistrz Siechnic zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 

Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Siechnic nr 110/2019 z dnia 4 października  2019 r. zostaną przeprowadzone w dniach od 4 października 2019 r. do 18 października 2019 r.

 

1.          Konsultacje przeprowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu
społecznego:

  1. umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Siechnice,
  2. umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach,
  3. wyłożenia projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach (Kancelaria),
  4. powiadomienia o treści projektu uchwały i rozpatrzenia uwag do projektu jednostek pomocniczych gminy, organizacji pozarządowych, z którymi gmina współpracowała dotychczas oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  5. spotkania z przedstawicielami Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach (3 piętro, sala sesyjna) w dniu 16 października 2019 r. o godz. 16:00.

 

2.   Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, koordynację działań oraz przygotowanie
sprawozdania z konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Łysak

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Siechnic zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2019 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż