Nabór na stanowisko: Bibliotekarz

Centrum Kultury w Siechnicach ogłasza nabór na stanowisko: Bibliotekarz

 

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Waligórskiego w Świętej Katarzynie

Ilość wolnych stanowisk1

Wymiar czasu pracy: 1 etat - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Planowane zatrudnienie: od listopada 2019 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie/wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się do bibliologii lub inne humanistyczne,
 • dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
 • bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych – preferowany MAK+
 • dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
 • dobra znajomość księgozbioru, źródeł informacji, zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,
 • dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów,
 • preferowane - co najmniej 1 rok udokumentowanej pracy w bibliotece,
 • sumienność i zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny.
 • Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
 • Pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, warsztatów dla dzieci i dorosłych, wystaw, prelekcji itp.).
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla czytelników.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys (CV), ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

 

5. Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;
 • dobre warunki pracy;
 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w terminie do 25.10.2019 r. można:

 • przesłać pocztą na adres: Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice (decyduje data wpływu) z adnotacją: „Nabór na stanowisko Bibliotekarz”.
 • składać osobiście w siedzibie biura CK (adres jw.)
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kultura-siechnice.pl.
   

7. Zasady ogólne rekrutacji:

W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach zostaną

wytypowani kandydaci, których CK powiadomi telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Siechnicach z siedzibą przy                                 ul. Fabrycznej 15, 55-011 Siechnice, które powołało inspektora danych, z którym można się skontaktować iod@kultura-siechnice.pl.  Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Centrum Kultury Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Centrum Kultury w Siechnicach danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: sekretariat@kultura-siechnice.pl
 3. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 5. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko: Bibliotekarz
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2019 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż