Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Narkotykom Stop”

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Na Rzecz Osób Uzależnionych

i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej na realizację zadania publicznego

pod tytułem „Narkotykom Stop”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej pod tytułem „Narkotykom Stop”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Uwagi do oferty można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 lub drogą elektroniczną na adres: wss@umsiechnice.pl w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 9 września 2019 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Narkotykom Stop”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2019 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż