Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Siechnickiego Klubu Kyokushin Karate na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie i promowanie dyscypliny karate kyokushin wśród członków klubu SKKK poprzez umożliwienie startu w zawodach sportowych.”

 

Siechnice, dnia 26 sierpnia 2019 roku

WSS.525.8.2019

 

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty Siechnickiego Klubu Kyokushin Karate

na realizację zadania publicznego

pod tytułem „Upowszechnianie i promowanie dyscypliny karate kyokushin wśród członków klubu SKKK poprzez umożliwienie startu w zawodach sportowych.”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Siechnicki Klub Kyokushin Karate pod tytułem „Upowszechnianie i promowanie dyscypliny karate kyokushin wśród członków klubu SKKK poprzez umożliwienie startu w zawodach sportowych.”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

Uwagi do oferty można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 lub drogą elektroniczną na adres: wss@umsiechnice.pl w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 2 września 2019 roku.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Siechnickiego Klubu Kyokushin Karate na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie i promowanie dyscypliny karate kyokushin wśród członków klubu SKKK poprzez umożliwienie startu w zawodach sportowych.”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2019 09:31