Oferta pracy - Młodszy specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych/Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Młodszy specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych/Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych

 

Wymiar czasu pracy: pełny

Umowa na czas określony

 

 1. Zakres obowiązków:
 1. Bieżąca obsługa Klienta w sprawach związanych z tematyką wodno-kanalizacyjną;
 2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego;
 3. Analiza wniosków oraz wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;
 4. Uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie projektów technicznych w zakresie wod-kan, a także opiniowanie projektów drogowych w zakresie kolizyjności układu drogowego z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną;
 5. Sporządzanie protokołów odbioru technicznego dla zakończonych inwestycji;
 6. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów oraz bieżąca kontrola ich przebiegu, jakości i zgodności z zatwierdzoną dokumentacją techniczną;
 7. Nadzór nad pracownikami terenowymi.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżynieria środowiska lub innym pokrewnym;
 2. Znajomość przepisów ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne, Prawo budowlane itp.;
 3. Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, w szczególności umiejętność weryfikacji map;
 4. Biegła znajomość komputera: pakiet MS Office, w szczególności MS Word, MS Excel;
 5. Prawo jazdy kat. B;
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 7. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie;
 8. Umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziane dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 2. Umiejętność pracy z systemami GIS;
 3. Umiejętność kosztorysowania oraz rozliczania kosztów.

 

 1. Oferujemy:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 2. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, pakiet medyczny;
 3. Pracę w miłej atmosferze;
 4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: rekrutacja@zgksiechnice.pl w temacie maila podając nazwę stanowiska. CV można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja – specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych”.

 

CV musi zawierać klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta pracy - Młodszy specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych/Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2019 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż