OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzowie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Cykl spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Siechnice.”.

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzowie

na realizację zadania publicznego

pod tytułem „Cykl spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Siechnice.”.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzowie pod tytułem „Cykl spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Siechnice”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

Uwagi do oferty można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 lub drogą elektroniczną na adres: wss@umsiechnice.pl w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzowie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Cykl spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Siechnice.”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2019 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż