Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 

Art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późniejszymi zmianami)

Opłaty:
przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 525,00 zł,

- 4,5% - 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525,00 zł,

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100,00 zł.

 

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła niżej wymienionych wartości.

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa –

przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku

poprzednim,

- 37 500,00 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem

piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

w roku poprzednim,

- 77 000,00 zł- dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca

 

wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata, o której mowa wnoszona jest a rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, wyżej wymienione opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

 

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia

 

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
O/ Święta Katarzyna nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

 

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski, ul.Jana Pawła II 12 , (tel. 71/ 786 09 62)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Siechnic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

 

 

Dokumenty:

  1. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

    1)    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
    2)    zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
    3)    decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kruk

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.05.2016
Data publikacji:12.06.2018 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.07.2019 12:05 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
11.06.2019 13:55 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
11.06.2019 13:55 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:22 Dodano załącznik "Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:22 Usunięto załącznik Zgoda właścicieli na sprzedaż
napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:22 Usunięto załącznik Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:20 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:20 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
27.07.2018 14:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Dodano załącznik "Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Usunięto załącznik Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Dodano załącznik "Zgoda właścicieli na sprzedaż
napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Dodano załącznik "Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc

(Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 09:55 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 09:55 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
08.03.2017 16:02 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
18.05.2016 09:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
18.05.2016 09:58 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:34 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:34 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:33 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
11.01.2016 14:54 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:21 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:21 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.10.2015 10:23 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.10.2015 10:21 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 13:07 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:38 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
22.01.2015 11:47 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:42 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:05 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:05 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:05 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:04 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 11:50 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.02.2013 15:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
13.02.2013 15:44 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
13.02.2013 15:44 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:39 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:39 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:10 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:09 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.07.2012 14:49 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.07.2012 14:48 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.07.2012 11:46 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
29.05.2012 14:21 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
01.03.2012 07:48 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.01.2010 12:28 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.07.2009 11:04 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.11.2008 13:05 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
26.11.2008 13:05 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

(Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 11:45 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)