OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wypoczynek rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu dla dzieci z Gminy Siechnice.”.

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty Związku Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka na realizację zadania publicznego

pod tytułem „Wypoczynek rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu

dla dzieci z Gminy Siechnice.”.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka pod tytułem „Wypoczynek rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu dla dzieci z Gminy Siechnice.”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

Uwagi do oferty można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 lub drogą elektroniczną na adres: wss@umsiechnice.pl w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 20 czerwca 2019 roku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Łysak

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wypoczynek rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu dla dzieci z Gminy Siechnice.”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2019 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż