wersja do wydruku Maciej Skwara 12.06.2019 11:02

Ogłoszenie o naborze na członka komisji ustalającej wyniki głosowania na kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Siechnice, 12 czerwca 2019 r.

 

Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członka komisji ustalającej wyniki głosowania na kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

  1. Na podstawie § 6 Uchwały Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – zwana dalej Uchwałą, Burmistrz Siechnic zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członka komisji ustalającej wyniki głosowania na kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019 - 2022.
  2. Komisja powoływana jest w celu ustalenia wyniku głosowania o którym mowa w § 5 ust. 1 Uchwały.
  3. W skład komisji wchodzą 4 osoby: 2 przedstawicieli Burmistrza Siechnic, 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Siechnicach, 1 przedstawiciel Organizacji pozarządowych.
  4. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące na kandydatów na członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego w wyborach o których mowa w § 5 ust. 1 Uchwały.
  5. Komisja powoływana jest przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
  6. Ze zgłoszonych kandydatów Burmistrz Siechnic wybiera do komisji jednego przedstawiciela organizacji pozarządowej.
  7. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  8. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członka komisji ze strony organizacji pozarządowych, komisja będzie działać bez ich udziału.
  9. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 17 czerwca 2019 r. Zgłoszenia należy składać z dopiskiem „Nabór kandydatów na członka komisji ustalającej wyniki głosowania na kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019 -2022” w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na członka komisji ustalającej wyniki głosowania na kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Skwara
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2019 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż