Uchwała Nr IV/35/02

 


UCHWAŁA Nr IV/35/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 rok

 

w sprawie zaliczenia ulic na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r m 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1989r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§ 1

Ulice w miejscowości Radwanice wykazane w załączniku Nr 1 oraz mapie stanowiącej zał.

Nr 2 zalicza się do kategorii dróg gminnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania na tablicach ogłoszeń.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/35/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż