Uchwała Nr IV/34/02

 

UCHWAŁA NR IV/34/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

 

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 18 ust 1 Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 2, poz. 46 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Święta Katarzyna powołuje radnych:

1) Leopolda Gomułkiewicza

2) Jana Mroczkowskiego

w skład Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/34/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż