Uchwała Nr II/18/02

 


UCHWAŁA NR II/18/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 listopada 2002 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie § 18 pkt l Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz.Urz.Województwa Dolno­śląskiego z 2002 r. nr 2, poz. 46) w związku z § 10 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji Rady stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Święta Katarzyna Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ l

Rada Gminy zatwierdza wybór członka komisji, radnego Lesława Kubika na Przewodniczą­cego Komisji Rewizyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/18/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż