Uchwała Nr I/12/02

 


UCHWAŁA NR I/12/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 19 listopada 2002 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy

 

Na podstawie § 18 pkt l Statutu Gminy Święta Katarzyna /Dz.Urz.Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. nr 2, poz.46/ w związku z § 3 pkt 5 Regulaminu Pracy Komisji Rady stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Święta Katarzyna, Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§ l

Rada Gminy zatwierdza wybór członka Komisji, radnego Bogdana Kalety na Wiceprzewod­niczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/12/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż