Uchwała Nr XV/132/03

 


Uchwała Nr XV /132/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie skargi Pana Stanisława Zbrońca na Wójta Gminy Święta Katarzyna z dnia 16 października 2003 r.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy'' z dnia 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Pracy Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 2 do Statu.tu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Dolnoś1. z 2001 r. Nr 2, poz. 46) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr 12/2003 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie skargi Pana Stanisława Zbrońca na Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej postępowania w sprawie obciążeń finansowych gospodarstwa skarżącego, Rada Gminy Święta Katarzyna uznaje skargę za bezzasadną.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/132/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż