Uchwała XV/128/03

 


Uchwała XV/128/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2004 rok

 

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poZo 1591 ze zm.) oraz § 16 ust 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji

§1

Rady Gminy stanowiącego załącznik m 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2004 rok:

1) prace nad projektem budżetu gminy na 2004 rok

2) ocena projektu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży

podczas ferii zimowych przez JOSz i GCK

3) zapoznanie się z raportem o stanie oświaty na terenie  gminy. Analiza sieci jednostek oświatowych i

ocena ich poziomu w świetle powyższego raportu

4) przegląd obiektów sportowych na terenie gminy

5) zapoznanie się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6) ocena przygotowania Jednostki Obsługi Szkół i Gminnego Centrum Kultury do akcji "Lato 2004"

7) przegląd placówek opieki zdrowotnej

8) przegląd obiektów przekazanych przez Gminę  jednostkom pomocniczym Gminy i kontrola ich           działalności

9) opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych na sesje Rady Gminy.

10) opiniowanie i rozpatrywanie spraw zleconych przez  Radę Gminy.

 

§2

- termin do 31.01.2004 r.

- termin do 28.02.2004 r.

- termin do 31.03.2004 r. - termin do 31.05.2004 r.

- termin do 31.06.2004 r.

- termin do 31.06.2004 r. - termin do 30.09.2004 r.

- termin do 30.09.2004 r.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała XV/128/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż