Uchwała Nr XII/108/03

 


Uchwała  Nr  XII/108/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  23 października 2003 roku

 

w sprawie skargi Pani Ireny Werki na Wójta Gminy Święta Katarzyna

 

 Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz .U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt  4 Regulaminu Pracy Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2001 r. Nr 2, poz. 46 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr 9/2003 Komisji Rewizyjnej z dnia 29 września 2003 roku w sprawie skargi Pani Ireny Werka na Wójta Gminy Święta Katarzyna Pana Jerzego Fitka dotyczącą nieprawidłowości w rozdziale odszkodowań popowodziowych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/108/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż