Uchwała Nr XXV/219/04 - w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 


Uchwała nr  XXV/219/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.45 ust.1  pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 ze zmianami)  Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie Milana Uśaka.

 

§ 2

W skład Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie powołuje się Zbigniewa Sieję.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/219/04 - w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż