Uchwała Nr XXV/216/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

 


Uchwała Nr  XXV/216/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy  Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok:

1) opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2005 rok - do 31.01.2005 r.;

2) zapoznanie się ze sposobem pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej przez Gminę - do 30.06.2005 r.;

3) opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2006 rok - do 31.12.2005 r.;

4) bieżące opiniowanie projektów uchwał mających skutki finansowe

5) współudział członków komisji w kontrolach kompleksowych

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/216/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż