Ogłoszenie Burmistrza Siechnic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku

Burmistrz Siechnic Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 07.12.2016 roku ogłosił otwarty konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu Gminy Siechnice.

Wysokość dostępnych środków na to zadanie w roku 2017 r. to  190 000,00 zł.

1.    Cele zadania objętego konkursem:

    umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania sportu i udziału we współzawodnictwie sportowym jako formie aktywności fizycznej w klubach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych;
    umożliwienie rozwoju sportowego w klubach sportowych dzieciom i młodzieży uzdolnionej w danej dyscyplinie sportowej;
    poprawa kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej poprzez zwiększenie dostępności do wszelkiej działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
    popularyzacja sportu we wszystkich jego aspektach, w tym szczególnie poprzez organizowanie zawodów sportowych;
    poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych;


2.    Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w  różnych dyscyplinach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Siechnice; organizacji zawodów i imprez sportowych oraz przygotowanie do rozgrywek sportowych; propagowanie współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

3.    Dotacja może być przeznaczona na:

    zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej,
    realizacje programów szkolenia sportowego,
    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, imprez sportowych, sportowo- rekreacyjnych lub uczestnictwa w tych zawodach, imprezach, w tym: transport, opłaty regulaminowe, rejestracyjne, ubezpieczenie,
    pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych,
    sfinansowanie kosztów księgowo-administracyjnych,
    sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej posiadającej uprawnienia trenera lub instruktora.


4.    Termin i sposób składania wniosków: 9.01.2017 roku

SZCZEGÓŁY KONKURSU DOSTĘPNE SĄ W DOKUMENTACH ZAŁĄCZONYCH
W ZAŁĄCZNIKACH

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Kokot

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Siechnic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2016 18:39