Uchwała Nr XXV/211/04 - w sprawie oddalenia skargi Jana Radziwińskiego na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna

 


UCHWAŁA NR XXV/211/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia  30 grudnia 2004 r.

 

w sprawie oddalenia skargi Jana Radziwińskiego na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 3 k.p.a. Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1

Skargę wniesioną przez Jana Radziwińskiego na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna oddala się jako bezzasadną.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/211/04 - w sprawie oddalenia skargi Jana Radziwińskiego na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż