WAŻNE INFORMACJE I KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów.


W związku z powyższym Urząd Miejski w Siechnicach udostępnia do wglądu wyżej wymienione  dokumenty w godzinach urzędowania w siedzibie w pok. 215 II piętro.

Jednocześnie zawiadamiamy, że informacje o przeznaczeniu w planie miejscowym i studium poszczególnych nieruchomości nie są udzielane telefonicznie.


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Siechnicach: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-896-plany_zagospodarowania_mpzp.html
oraz na stronie Systemu Informacji Przestrzennej WroSIP https://serwis.wrosip.pl/imap/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Siechnic nie posiada kompetencji w zakresie wydawania opinii i zaświadczeń o zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zmianami) Prawo budowlane, właściwym organem administracji architektoniczno - budowlanej badającym zgodność planowanego zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Siechnice jest Starosta Powiatu  Wrocławskiego, (ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław) jako organ administracji architektoniczno - budowlanej.


W związku z powyższym Urząd Miejski w Siechnicach nie wydaje opinii i zaświadczeń o zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jedynie zaświadczenia dotyczące zmiany sposobu użytkowania.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Szutowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WAŻNE INFORMACJE I KOMUNIKATY
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.03.2016
Data publikacji:24.03.2016 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż