Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin, w tym Gminy Siechnice. W publikacji zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, w których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej. PGN nakreśla długoterminową wizję rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji tych celów.

Formularze zgłoszeniowe do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siechnice można pobrać tutaj...

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.03.2016
Data publikacji:17.03.2016 12:11