Uchwała Nr XXXVII/289/05 - w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej

 


Uchwała  Nr XXXVII/289/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą  Nr 29/2005 Komisji Rewizyjnej z dnia 6 grudnia 2005 roku, Rada Gminy uznaje skargę na  brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna  w kwestii usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej za bezzasadną.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/289/05 - w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż