WSPÓŁFINASOWANIE NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW w 2016 r.

Burmistrz Siechnic z dniem 9 listopada br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „„Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Siechnice dla dzieci mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnic”.
Zadanie będzie finansowane ze środków budżetu Gminy Siechnice i będzie polegało na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla 120 dzieci w niepublicznych żłobkach i dla 30 dzieci w klubach dziecięcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez podmioty posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Siechnic. Podmioty chętne podjęcia się realizacji tego przedsięwzięcia prosimy o zapoznanie się ogłoszeniem i materiałami, dotyczącymi zasad i warunków konkursowych na stronie http://bip.siechnice.dolnyslask.pl w zakładce KONKURS ŻŁOBKOWY – edycja 2016.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WSPÓŁFINASOWANIE NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW w 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.11.2015
Data publikacji:10.11.2015 22:45