Uchwała Nr IV/23/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Lesława Kubika na Wójta Gminy Święta Katarzyna o przewlekłe załatwienie sprawy oraz o naruszenie praworządności

 


Uchwała  Nr  IV/23/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie rozpatrzenia  skargi Lesława Kubika na  Wójta Gminy Święta Katarzyna o przewlekłe załatwienie sprawy oraz o naruszenie praworządności

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

 

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr  1/06 Komisji Rewizyjnej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie skargi Lesława Kubika na  Wójta Gminy Święta Katarzyna, Rada Gminy uznaje skargę Lesława Kubika na  Wójta Gminy Święta Katarzyna o przewlekłe załatwienie sprawy oraz o naruszenie praworządności  za niezasadną.

§ 2

 

Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/23/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Lesława Kubika na Wójta Gminy Święta Katarzyna o przewlekłe załatwienie sprawy oraz o naruszenie praworządności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż