Uchwała Nr III/18/06 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna

 


UCHWAŁA III/18/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

 

Ustala się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna, panu Jerzemu Fitkowi następujące wynagrodzenie miesięczne:

 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości …4 630,- zł.,

2) dodatek funkcyjny w wysokości …1 550,- zł.,

3) dodatek specjalny w kwocie …2 472,- zł., stanowiącej  40% łącznie wynagrodzenia 

     zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek stażowy w kwocie …926,- zł., stanowiącej 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

Całkowite wynagrodzenie miesięczne wynosi 9 578,- złotych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2006 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/18/06 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż