Uchwała Nr II/9/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy

 


Uchwała Nr  II/9/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 listopada 2006 roku

 

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy

 

Na podstawie  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 19 ust.3  uchwały z dnia 6 kwietnia 2006 r. Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XL/312/06 w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wybiera się członka komisji, radnego Mariusza Teodorowicza na przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/9/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż