Uchwała Nr II/6/06 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

 


Uchwała Nr  II/6/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy

 

Na podstawie  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 16 ust.2 pkt 2 uchwały z dnia 6.04.2006 r. Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XL/312/06 w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna w składzie:

 

1.     Mariusz Teodorowicz

 

2      Bogdan Kaleta

 

3      Jerzy Woźniak

 

4      Anna Mazurek

 

5      Roman Kasprowicz

 

6      Tomasz Jastrzębski

 

7      Jacek Madej

 

8      Barbara Grabarz

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/6/06 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż