Uchwała Nr II/5/06 - w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

 


Uchwała Nr  II/5/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

 

Na podstawie  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 16 ust.2 pkt 1 uchwały z dnia 6 kwietnia 2006 r. Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XL/312/06 w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna w składzie:

 

1.     Krzysztof Rudziks

 

2.     Marek Olczak  

 

3.     Halina Zdęba

 

4.     Jerzy Woźniak

 

5.     Bogdan Kaleta

 

6.     Alfred Bedryjowski

 

7.     Elżbieta Rzewuska

 

8.     Tomasz Jastrzębski

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/5/06 - w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż