Uchwała Nr I/1/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr I/1/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  27 listopada 2006 roku

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

 

 

Na podstawie  art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 13 ust.1 Statutu Gminy Święta Katarzyna uchwalonego Uchwałą Nr XL/312/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 r.  ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna jednomyślnie został wybrany  radny Jerzy Woźniak.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/1/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż