ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiot zamówienia: utwardzenie nawierzchni drogi w ciągu ul. Ziemskiej na długości 160 m. zakres robót obejmuje: korytowanie nawierzchni istniejącej z tłucznia i destruktu na głębokość do 20 cm ze złożeniem materiału w obrębie budowy (do 500 m), przygotowanie podłoża w zagęszczeniem i podsypką z piasku o grubości 5 cm. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych o wymiarach 300 x 150 x18 cm ze spadkiem poprzecznym dwustronnym, z wypełnieniem spoin betonem, na powierzchPowrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Osoba odpowiedzialna za treść: Wojciech Stefunko
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz RóżnowiczZałączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiot zamówienia: utwardzenie nawierzchni drogi w ciągu ul. Ziemskiej na długości 160 m. zakres robót obejmuje: korytowanie nawierzchni istniejącej z tłucznia i destruktu na głębokość do 20 cm ze złożeniem materiału w obrębie budowy (do 500 m), przygotowanie podłoża w zagęszczeniem i podsypką z piasku o grubości 5 cm. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych o wymiarach 300 x 150 x18 cm ze spadkiem poprzecznym dwustronnym, z wypełnieniem spoin betonem, na powierzch
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2014 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż