ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Siechnice zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następującego zakresu robót. W celu miejscowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drogi ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich przewiduje się budowę studzienek ściekowych (wpustów ulicznych Wp 1 i Wp 2 ), z rur betonowych dn 500 z kratką żeliwną typu ciężkiego oraz koszem i osadnikiem połączonych przykanalikami z istniejącym kanałem deszczowym dn 300 znajdującym się w ulicy. Włączenie przykanalików do kanaPowrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisław Diakowski
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz RóżnowiczZałączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Siechnice zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następującego zakresu robót. W celu miejscowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drogi ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich przewiduje się budowę studzienek ściekowych (wpustów ulicznych Wp 1 i Wp 2 ), z rur betonowych dn 500 z kratką żeliwną typu ciężkiego oraz koszem i osadnikiem połączonych przykanalikami z istniejącym kanałem deszczowym dn 300 znajdującym się w ulicy. Włączenie przykanalików do kana
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2014 19:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż