Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w SiechnicachPorządek obrad L sesji
Rady Miejskiej w Siechnicach
17 października  2013 roku, godz.8:00

1.    Wnioski do porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu XLIX  sesji Rady Miejskiej.
3.    Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczących komisji.
4.    Informacje i komunikaty burmistrza.
5.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
6.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
           Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
7.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego  we wsi Groblice – oznaczonego symbolem „A”, gmina Siechnice.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
8.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siechnice oraz części wsi Groblice – rejon ulic Opolskiej i Łąkowej, gmina Siechnice.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
9.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
10.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
11.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 764/21
o powierzchni 121 m2, obręb Siechnice, Gmina Siechnice.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
12.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  zmieniającej uchwałę w sprawie  zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Osoba odpowiedzialna za treść: Helena Demska
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz
Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Siechnicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2013 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż