Uchwała Nr XIV/102/07 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds.Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum


 

UCHWAŁA Nr XIV/102/07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr. 88, poz. 985 ze zm.), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

W związku z referendum lokalnym zarządzonym na dzień 3 lutego 2008 r. upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna, Jerzego Fitka, do wskazania w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna osób do składu:

  1. Gminnej Komisji ds. Referendum w liczbie 3 osób,
  2. 9 Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum w liczbie 18 osób.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/102/07 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds.Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż