Uchwała nr XIV/91/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów

 


Uchwała nr XIV / 91 / 07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Nie uwzględnia się skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2007 r. Nr NK.II.0914-7/111/07 na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/91/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 19:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż