Uchwała Nr XIII/90/07 - w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza – Oława

 


Uchwała Nr  XIII / 90 / 07 r.

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek  Międzygminny Ślęza – Oława

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się zmiany Statutu „Związku Międzygminnego Ślęza – Oława” będące załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/12/07 Zgromadzenia Związku z dnia 20.09.2007 r.  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/90/07 - w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza – Oława
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 17:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż