Uchwała Nr XIII/88/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach

 


Uchwała Nr XIII/88/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie rozpatrzenia  skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr 21/10/07  Komisji Rewizyjnej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, Rada Gminy uznaje skargę złożoną przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna za niezasadną.

 

§ 2

Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania  skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/88/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 16:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż