Uchwała Nr XIII/87/07 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie

 


Uchwała  Nr XIII/87/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  25 października 2007 roku

 

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz .U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Oławie wybrane zostały następujące osoby:

1) Irena Łomejko

2) Edward Skiba

3) Dariusz Jaworowski

 

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/87/07 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 16:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż