Uchwała Nr XI/73/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr XI / 73 / 07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 23 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr  18/9/07 Komisji Rewizyjnej z dnia  26 lipca 2007 roku

w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna polegającą na podejmowaniu przez niego decyzji niekorzystnych dla mieszkańców wskazanych miejscowości, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, Rada Gminy uznaje skargę złożoną przez mieszkańców powyższych wsi na Wójta Gminy Święta Katarzyna za niezasadną.

 

§ 2

Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania przedstawiciela skarżących o sposobie załatwienia skargi.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/73/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż