Uchwała Nr IX/59/07 - w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 


UCHWAŁA Nr IX/59/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 31 maja 2007 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Zatwierdza się ,,Plan Rozwoju Miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  przyjęty uchwałą Grupy Odnowy Miejscowości Iwiny.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/59/07 - w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż