Uchwała Nr VII/49/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. „oświadczenia lustracyjnego”

 


Uchwała nr VII/ 49 /07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 marca 2007 roku

 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna  i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. „oświadczenia lustracyjnego”

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 32, art. 7 oraz
art. 8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Woźniaka do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna

Skarbnika Gminy Święta Katarzyna – Krystynę Chmurę i

Sekretarza Gminy Święta Katarzyna – Aleksandrę Kutowską

o konieczności złożenia oświadczenia, że osoby te od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku nie pracowały, nie współpracowały, nie pełniły służby oraz nie były tajnymi i świadomymi współpracownikami organów bezpieki. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VII/49/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. „oświadczenia lustracyjnego”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 15:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż