Uchwała Nr VII/45/07 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 


UCHWAŁA NR VII / 45 /07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 marca 2007 roku

 

 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uzupełnia się skład Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie o przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w osobie pana Krystiana Mieszkały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VII/45/07 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 15:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż