INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY SIECHNICE

 

 


 

 

 INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY SIECHNICE

Beneficjent – odbiorca:

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Dane banku: BIC BS Oleśnica/o Siechnice
ul. Jana Pawła II 27B, 55-011 Siechnice

Numer rachunku bankowego

Opłaty z tytułu

Indywidualne konta masowe

 

 - podatek od nieruchomości
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,

 od osób fizycznych i prawnych,

 

   89 9584 1092 2010 1000 0101 0004   

 

 - opłaty skarbowe (wszystkie tytuły),

 - wieczyste użytkowanie gruntów,
 - dzierżawy,
 - sprzedaż mieszkań,
 - sprzedaż lokali,
 - sprzedaż gruntów,
 - przekształcenia,
 - opłaty za dowody osobiste,
 - opłaty za udostępnienie danych osobowych,
 - opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
 - opłaty ewidencyjne,

 - opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

78 9584 1092 2010 1000 0101 0008  

 Wpłaty wadium

   

 

SWIFT:  POLUPLPR

IBAN dla indywidualnych kont masowych IBAN PL nr konta xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

IBAN dla pozostałych wpłat  IBAN PL 89 9854 1020 1000 0101 0004


Dane informacyjne:

 

Osoba odpowiedzialna za treść

Krystyna Chmura - Skarbnik Gminy

Osoba udostępniająca informacje

Mariusz Różnowicz

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY SIECHNICE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 14:27